Tid for kontingentindbetaling
Skrevet d 08/04 2019
 
Her i begyndelsen af april er Busbladet nr. 94 på vej ud til vore læsere, hvis det ikke allerede er ankommet i din brevkasse.
 
Samtidigt er det blevet tid for indbetaling af medlemskontingent.
 
Hvordan man foretager indbetaling, se i dit eksemplar af Busbladet nr. 94 på side 28.
 
Her står der alt om kontingentbeløbet, vort kontonummer til indbetaling, og at du kan finde dit medlemsnummer bag på Busbladet, så du bedre kan fortælle os hvem du er, så vi kan få afkrydset dig rigtigt for at have indbetalt dit medlemskontingent.
 
På forhånd tak!
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Tony Werling og Flemming Laugesen passede standen torsdag. Foto: Lars Ersgaard.
BHS på Persontransport i Herning
Skrevet d 22/03 2019

På Persontransport i Messecenter Herning, Dansk Persontransports del af den store Transportmesse sammesteds i dagene 21. - 23. marts, havde vi opbygget en lille stand hvor vi også havde premiere for vore to nye roll-ups. Standens bagvægge havde vi dekoreret med historiske busbilleder fra besættelsestiden og frem til de første licitationer. Selvom standen var placeret lidt i skjul blandt andre stande, fik vi et godt besøg.

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Os der ankom med tog, blev kørt til Egons A/S i en af firmaets Mercedes-Benz-minibusser. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsudflugt hos Egons A/S i Slagelse
Skrevet d 27/02 2019
17 af os deltog ved vores medlemsarrangement hos Egons A/S på Industrivej i Slagelse den 26. februar, hvor selskabet har administration, værksted, kantine, rejsebureau, samt driftskontorer og garageplads for turistbusser og minibusser. 
 
Vi blev budt velkommen af indehaveren Mogens Pedersen, og starten foregik med morgenkaffe, hvor stifteren, hans far Egon Pedersen fortalte om sin start i 1965 som fattig skolebus-vognmand i Løgstør, iblandt kolleger der ikke kunne finde ud af arbejde sammen. Han berettede også om hvordan han kom til Sjælland, og hvordan han så endte i Slagelse, hvor han fik etableret sig med en Ford Transit i 1982. 
 
Og vi fik også fortællingen om hvordan sønnen Mogens som udlært automekaniker kom ind i firmaet, og hvordan man ved forskellige opkøb fik etableret firmaet som det er i dag, og at man, for at sikre sine kunder ensartet betjening i busserne, har udviklet et værdisæt for firmaet, Egons DNA, og et-dages introduktionskursus for nye chauffører hertil.
 
Man fortalte også om baggrunden bag SneXpressen, hvor man i rutefart betjener ski-destinationer i Østrig, Frankrig og Italien, med busser med ekstra god siddekomfort. 
 
Noget man ikke selv havde forventet var nødvendigt, men som man nu har tre af, er sælgere! Folk til at snakke med kunderne, og sammen med dem udvikle løsninger, som kunderne vil blive glade for. Fremtiden fik vi også belyst, idet busselskaber med kapitalfonde i ryggen nu er begyndt at gå til biddet med stor appetit. 
 
Her var det blevet tid for frokost, der blev indtaget i firmaets flotte kantinelokaler. 
 
Derefter var det tid for rundvisning på anlægget, hvor vi dels så værksted og vaskehal og derefter opstillingspladsen, hvor vi bl.a. fik mulighed for at tage firmaets nye Setra S531DT todækkerbusser i øjesyn. 
 
Snart derefter var det blevet kaffetid, som vi indtog i kantinelokalerne, og efter sådan at være blevet meget klogere på hvad der rører sig i et stort busselskab som Egons A/S, kunne vi alle rejse hjem efter en meget interessant dag i Slagelse.
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Tony Werling fortalte om arbejdet med at få etableret en tidssvarende busterminal, til erstatning for en, som havde stået
Medlemsudflugt i Kolding
Skrevet d 21/11 2018
Tirsdag d. 20. november havde vi en velbesøgt medlemsudflugt i Kolding, ikke blot af medlemmer af Bushistorisk Selskab, men også medlemmer af klubben af gamle Kolding-bybuschauffører, som Ole Bøglund havde inviteret, og som også havde interessante bemærkninger med, vedrørende Koldings bybusser.
 
Vi mødtes på Kolding st. kl. 10, hvor første punkt var en beretning om Kolding Busterminal ved Tony Werling, som det for få år siden lykkedes at få fornyet, efter den alt for længe havde stået i sin oprindelige charme fra etableringen i 1950-erne.
 
Næste punkt var på det tidligere hospital Sct. Jørgens Gaard, i hvis selskabslokaler vi så og hørte Ole Bøglunds beretning om sit liv ved DSB, der startede som et ønske om at køre med nyere busser end Haderslev Bybussers, og derefter gik opad i graderne til at virke på chefniveau på flere af DSBs østjyske og fynske driftsområder, med et lille sidespring omkring at ekspedere DSBs tog igennem stationerne.
 
Derefter var det tid til frokost, og traktementet her var nogle lækre sandwich'es.
 
Eftermiddagen bød på en udflugt til den succesrige busforhandler VBI Group i Christiansfeld, hvor vi først så deres lagre og værksteder i Christiansfeld, hvor vi så klargøring af en af en serie nye Iveco Crossway-busser til Tide Bus på Fyn, og en række brugte Irisbus Crossway LE til Keolis i Nordjylland. Ligeledes blev vi præsenteret for en Isuzu Visigo, den største af de små Isuzu-busser, der sælger godt, idet man får meget mere bus for kun lidt over en Sprinters pris. 
 
Her fik vi samtidigt kaffe, hvor vi samtidigt fik fortalt om firmaets aktiviteter med salg og levering af nye busser fra Iveco og Isuzu samt minibusser indrettet på eget værksted i Kliplev, ligesom man også leverer brugte busser, tilvejebragt ikke blot fra Danmark, men også fra vore nabolande. 
 
Fra tidligere at have handlet med brugte busser, og eksporteret til Østeuropa, har man skiftet fokus hen imod fabriksnye busser, idet brugteksport-landene nu har opnået økonomisk velstand, og derfor råd til fabriksnye busser.
 
Derefter var vi et smut henne på deres lagerplads for brugte busser, hvor vi bl.a. blev præsenteret for en veteran i form af en gammel Büssing todækkerbus, mens pladsen ellers bød på en masse nyere turist- og rutebiler hentet i primært Danmark, Sverige og Norge, mens kun en mindre del af busserne var til reservedele.
 
Det blev dermed en interessant og lærerig dag, ikke blot omkring et liv med DSBs rutebiler, men også omkring en succesfuld busforhandler.
 
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Mødet fik, trods den begyndende juletravlhed, en flot deltagelse.
Fælles julemøde hos Foreningen Busfronten og Bushistorisk Selskab
Skrevet d 18/11 2018
Den 17. november holdt businteresserede-foreningerne Foreningen Busfronten og Bushistorisk Selskab fælles julemøde i Valby Kulturhus.
 
Bushistorisk Selskab havde forudannonceret emner udvalgt af Busbladets redaktør, som besættelsens trafikbilleder og et udvalg af busbilleder fra 1987. Men samtidigt blev der lejlighed til at vise lidt billeder af elektriske busser gennem tiderne, DAB Silkeborg serie 11 og serie 15 og lidt billeder fra Roskilde-området.
 
Med fornuftigere priser fra den nye restauratør, blev der også råd til glögg, og det sammen med kaffe, kage og æbleskiver, fik gjort mødet til et behageligt rum for gensyn.
 
Hjemmesiden hos Bushistorisk Selskab kan forventes ustabil
Skrevet d 02/11 2018

Årsagen er, at vor webhotelvært, one.com, har meddelt at de her i november tvangsopgraderer webhotellerne fra kommandofortolkeren PHP 5.6 til mindst PHP 7.1, da PHP 5.6 ikke mere supporteres. Det betyder for hjemmesiderne, at hvis der er brugt funktioner fra PHP 5.6 som PHP 7.1 ikke kan klare, så vil hjemmesiden ikke fungere. Man skulle dog måneden ud kunne skifte ned til PHP 5.6. Man kan selv undersøge om ens hjemmeside kan fungere under de nyere PHP-versioner, ved at gå ind på sit webhotel og skifte op til den nyere version, og undersøge om det kan køre. Ellers må man ændre i hjemmesidens applikationskode, sådan at de ikke mere supporterede funktioner bliver erstattet af tilsvarende, supporteret af PHP 7.1 I vor hjemmeside er der brugt mange af disse funktioner som ikke mere supporteres i PHP 7.1, og indtil nu er det i den offentlige del lykkedes at udskifte de fleste usupporterede funktioner med supporterede. Men der er fortsat en content management-del som skal gennemgås og rettes i, men da foreningsarbejde kun er noget man kan, når andre ikke hiver i en, så må der bedes om lidt tålmodighed. Vi kommunikerer naturligvis også via vor facebook-gruppe.

Om veteranbusserne.dk
Skrevet d 04/10 2018
Siden 2012 har vi i Bushistorisk Selskab, sideløbende med domænet bushistorisk-selskab.dk, også anvendt domænet veteranbusserne.dk.
 
Det blev brugt på sådan vis, at hvis man indtastede veteranbusserne.dk i browserens adresselinje, så blev man viderestillet til bushistorisk-selskabs hjemmeside. Akkurat som hvis man havde indtastet bushistorisk-selskab.dk.
 
Det ophører imidlertid nu, sådan at man fremover skal indtaste bushistorisk-selskab.dk, for at nå bushistorisk-selskabs hjemmeside.
 
Domænet veteranbusserne.dk blev i sin tid bestilt, for at henlede opmærksomheden på den veteranbuskørsel, som vi dengang udførte i Bushistorisk Selskab.
 
Men idet denne veteranbuskørsel nu er flyttet over i Danmarks Busmuseums regí, og Bushistorisk Selskab ikke mere har veteranbusser, har vi valgt at ophøre med at anvende domænet veteranbusserne.dk.
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Udflugtens emne var denne færge Næssund og foreningen Næssundfærgens Venner som driver den. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsudflugten til Næssund-færgen
Skrevet d 16/09 2018
15. september havde vi arrangeret medlemsudflugt til Næssundfærgen, og den forening som driver overfarten, støtteforeningen Næssundfærgens Venner, for at høre nærmere om deres planer med at tilknytte en veteranbus til deres mange aktiviteter med færgen. 
 
Vi mødtes på Thy-siden hvor vi blev budt velkommen af formand Henrik Olsen og næstformand Leif Noppenau, der naturligvis berettede om deres arbejde med at overtage og vedligeholde den bevaringsværdige færge, og foruden at genoplive overfarten imellem Hurup Thy og Karby Mors, også at anvende den til aftensejladser i forbindelse med kulturelle arrangementer sammen med andre lokale erhvervsdrivende og kulturelle institutioner, lige fra selskabssejladser på op til 100 pax til gudstjenester og krydstogter.
 
Her efter sejlede vi frem og tilbage på færgen et par gange, sådan at vi kunne nu at se ikke blot kommandobroen og maskinrummet, men også den sjove taxfree shop man har indrettet ombord. 
 
Derefter begav vi os til nu ophørte Karby Rutebiler garageanlæg i Karby, som man arbejder på at kunne overtage fra Morsø Kommune, og idet det tidligere busvognmandspar Jytte og Bendt Krogh i Rakkeby deltager aktivt i støtteforeningen, har man allerede mange forudsætninger på plads for at kunne etablere veteranbuskørsel til sightseeingture i forbindelse med færgens kulturelle sejladser, men som man naturligvis også vil invitere andre Bushistorisk Selskab-medlemmer med til. 
 
Foruden smuk natur, har Mors nemlig en række interessante erhvervsdrivende, relevante for den lokale turisme.
 
Bl.a. besøgte vi Gaardbageriet, hvor bager og konditor Marianne Korsgaard, har etableret et travlt bageri og konditori på sin fædrende gård, med foruden gårdbutik, også en masse opgaver for selskaber. 
 
Marianne havde naturligvis forestået traktementet, som vi nød på en anden lokal institution, Kulturkøbmanden, der er en tidligere købmandsgård, som man har ombygget til selskabs- og koncertlokale, og som allerede er ganske velbesøgt indenfor folkemusikken.
 
Om færgeforeningen, se mere på https://www.næssundfærgensvenner.dk/
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Der er nu stiftet en støtteforening til at bevare og sikre fortsat tilknytning til Haslev, af denne Bedford J3 årgang 1959, med karrosseri fra Hans Thisgaard i Vejle. Her ses den på Foren. Busfrontens medlemsudflugt d. 8. september. Foto: Lars Ersgaard.
Ny forening til bevarelse af en veteranbus i Haslev
Skrevet d 16/09 2018
Blandt de businteresserede er Haslev Menigheds Daginstitutioner bedst kendt for sin Bedford J3 årgang 1959 med karrosseri fra Hans Thisgaard i Vejle, som man siden 1975 har anvendt på udflugter i hele Europa. 
 
De senere år har bussen været ejet af mekaniker Alex Jørgensen i Haslev, der al den tid bussen har været anvendt i Haslev-området, har været fast mekaniker på bussen. 
 
Den 31. august stiftede en kreds af af Haslev-borgere, og medarbejdere på Haslev Menigheds Daginstitutioner, en støtteforening "Veteranbussen UD i DET BLÅ" med formål at sikre bussens fremtidige bevarelse og fortsatte tilknytning til Haslev. 
 
I den forbindelse har Troelstrupgård, den tilbageværende af Haslev Menigheds Daginstitutioner, overtaget bussen. 
 
Støtteforeningen kan kontaktes gennem Facebook-gruppen "UD i DET BLÅ - Menigheden kører stærkt” eller via Jan I. Jakobsen på tlf. 60 13 51 04. 
 
Bussen er oprindeligt leveret til Ole Olesen i Kragelund i 1959. Den kom til Bråby Lilleskole ved Haslev i 1974, mens Haslev Menigheds Daginstitutioner overtog den i 1975.
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Værkstedet på Danmarks Busmuseum fungerede fint som morgenmads-spisesal. Foto: Lars Ersgaard.
Veterantræf i Skælskør
Skrevet d 27/08 2018
 
Den 25. august 2018 afholdtes der igen det velkendte nordiske veterantræf i Skælskør, og denne gang med 22 tilmeldte, heraf to busser fra Norge, mens der fra Danmark var tilmeldt 13 historiske lastbiler fra forskellige vognmænd og bevaringsforeninger, ligesom Danmarks Busmuseum også deltog med nogle busser.
 
Startstedet var Danmarks Busmuseum på Fabriksvej i Skælskør, mens målstedet var Skælskør Havn.
 
Ruten undervejs omfattede en række poster, hvor der skulle gættes lige fra historiske lastbilers mærke, til vægten af en motor.
 
På Skælskør Havn var, foruden en udstilling af busser fra Danmarks Busmuseum, også den nye londonbus indrettet som mobilrestaurant, som lånes fra Busbus.
 
Foruden grillpølser med brød, fadølsbar og kaffe og kage i teltene, var der dermed også bl.a. flæskesteg med kartoffelsalat fra londonbussen at stille sulten med.
 
Ligeledes var der mulighed for rundtur i pariserbussen, og at se på de fjernstyrede biler m.v. som var udstillet på havnen.
 
Omkring kl. 15 forelå resultaterne fra de forskellige deltageres gennemførelse af prøverne undervejs, og der var her muligt at vælge iblandt de sponsorgaver, som det lokale erhvervsliv havde ydet arrangementet.
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Routemaster-bussen på Skælskør Havn ved veterantræffet d. 25. august. Foto: Lars Ersgaard.
Londonbus på Danmarks Busmuseum
Skrevet d 27/08 2018
 
I samarbejde med Busbus Mobilrestaurant & Events, der anvender et antal engelske todækkerbusser ombygget til ikke-selvkørende mobilrestauranter til brug på musikfestivaler og lignende, kan Danmarks Busmuseum nu udstille en original London-bus, nemlig en AEC/Park Royal "Routemaster".
 
Bussen er ombygget til mobilrestaurant, med køkken og salgsdisk i stueetagen og førstesalen indrettet med bænke og borde, samt forhøjet tag. 
 
I hovedtræk kan busmuseet disponere over bussen det meste af året, imod at sørge for opstillingsplads til den. Busbus disponerer dog over bussen den ene uge om året hvor der er Roskilde Festival, og da der ikke er motor i bussen, skal den bugseres fra opgave til opgave. 
 
Ved veterantræffet d. 25. august var mobilrestaurationen opstillet på Skælskør Havn. 
 
Indtil 1980-erne, hvor det blev populært i forbindelse med rejsebureau-kørsel til fjerne destinationer, har todækkerbusser sjældent kunne løfte sig ud over forsøgsvis kørsel i den danske bustrafik. 
 
Derimod er de iøjnefaldende og fra turismen velkendte engelske todækkerbusser, ofte blevet brugtimporteret til Danmark til fest og eventbrug.
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Der skulle køres byrundtur med pariserbussen. Foto: Lars Ersgaard.
Arbejdslørdag i juli
Skrevet d 07/07 2018
Trods det var på en flot varm solskinsdag, var der alligevel masser af aktivitet på juli måneds arbejdslørdag på Danmark Busmuseum.
Flere busser var inde på værkstedet med lige fra gearkasse, til speedometerkabel, ledningsnet og lygter. Plus der også blev arbejdet med brændstofpumpen på Setra S11-bussen. Arkivpasning og rengøring var også blandt dagens opgaver, så der var opgaver til hvilken som helst forudsætninger, og alt sammen i godt humør.
 
Jernbanekilder.dk - et nyt online-billedarkiv fra Jernbanemuseet
Skrevet d 09/06 2018
Danmarks Jernbanemuseum i Odense har venligst gjort os opmærksom på deres nye online-billedarkiv, jernbanekilder.dk.
 
Her kan man allerede nu se tusindvis af fotos, tegninger, kort og gamle jernbanefilm, og hvor der løbende vil blive tilføjet nye, i takt med de bliver indscannet og digitaliseret. 
 
Man oplyser at man eksempelvis har fået digitaliseret og publiceret omtrent 8000 fotos og 75 dokumentarfilm, og da museet eksempelvis har ca. 200000 fotos, vil der løbende blive tilføjet mere materiale. 
 
Se mere på http://jernbanekilder.dk hvor man ved på menuen tv. at vælge f.eks. "Banernes biler" hurtigt kommer frem til en masse billeder af statsbanernes rutebiler, lastbiler og værkstedsvogne m.v.
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Vores generalforsamling på Danmarks Busmuseum fik stort fremmøde. Foto: Lars Ersgaard.
Generalforsamling i Bushistorisk Selskab
Skrevet d 27/05 2018
 
26. maj holdt Bushistorisk Selskab generalforsamling på Danmarks Busmuseum i Skælskør. 
 
Vi havde en indholdsrig dagsorden at behandle, der blev styret stabilt igennem, af vor dirigent Michael Brandt-Nielsen.
 
Vi skulle vælge nye bestyrelsesmedlemmer, idet vor kasserer Ole Vang har valgt ikke at modtage genvalg, for at hellige sig arbejdet med Danmarks Busmuseum. Men det gav plads til en gen-indtræden, idet vor tidligere formand Ole Bøglund nu er vor førstesuppleant. Vi fik også udpeget nye skarpe øjne på revisor- og revisorsuppleantposterne, med erfaringer fra skattevæsen og revisorfirma.
 
Vi fik endvidere behandlet og vedtaget et forslag til bestyrelsens størrelse, sådan at vi med de kommende genvalg formelt går et medlem og en suppleant ned i antal. Men til gengæld har vi fået formaliseret, at vi allerede bruger at supplere bestyrelsen med tilforordnede, med ekspertise på diverse områder.
 
Foruden, at vi fik lejlighed til at studere de senest ankomne busser, fik vi også mødt hinanden, og udvekslet gamle minder. 
 
Hertil var der en god flerretters buffet, og mulighed for udflugt i veteranbus frem til den efterfølgende kaffe, en god kulinarisk ramme for gode gensyn.
Lars Ersgaard
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Danmarks Busmuseums Ford V8 med Næsby-karosseri, ankom til museet i maj. Foto: Lars Ersgaard.
Ford V8 til Danmarks Busmuseum
Skrevet d 27/05 2018
 
I maj fik Danmarks Busmuseum afhentet en Ford V8 fra John Papuga i Brørup. Ford V8-bussen er anvendt af Fruens Bøge Turistfart, i hvis farver den fortsat står i. Karrosseriet er bygget hos Næsby Karosserifabrik.
Lars Ersgaard 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Vi blev hentet i denne nyere Iveco Crossway LE, her er vi netop ankommet til garageanlægget. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsbesøg i Køge
Skrevet d 03/05 2018
Syv af os havde valgt at deltage i BHS’ medlemsudflugt til Køge d. 1. maj, hvor busvognmand John Vestergaard fortalte om sit flere end hundrede busser store firma Lokalbus, der foruden Movia-kørsel i Taastrup, Ishøj, Køge, Hårlev og helt ud til Borup og Præstø, også varetager planlagt og akut togerstatningskørsel for S-togene og Kystbanen. 
 
Vi fik en interessant beretning om hvordan John Vestergaard, fra at have virket i Falck, fandt over i busbranchen, og hvordan han via Thinggaard, Combus og Veolia, og ved at have hjulpet forskellige busselskaber m.h.t. deres tilbud på buskørsel, nu driver Lokalbus. Vi blev her meget klogere m.h.t. Lokalbus’ busindkøb og –vedligeholdelse, chauffører og personale, driftsovervågning, relationerne til Movia og trafikkøberne og hvordan den specielle opgave med akutbetjening af togtrafikken varetages. 
 
Formiddagen foregik på Lokalbus’ hovedsæde i Køge, en ejendom med fortid som lastbil- og guldsmedeværksted, hvor vi bl.a. blev vist rundt i det store værksted, den vandgenbrugende vaskehal og kontrolrummet, hvor kørsel og køreplanafvigelser minutiøst monitoreres. 
 
Eftermiddagen blev tilbragt med en bustur rundt på Køge Havns mange aktiviteter. Vi beså de allerede udlejede opfyldninger til det nye kr. 1,15 mia. dyre 9-meter dybe havneafsnit og de store udbygninger af den de senere år etablerede ”motorvejshavn” Skandinavisk Transportcenter i Køge Nord. Vi kom også forbi, og orienteredes om, de store udbygninger af Universitetssygehuset, Campus-arealet og den kommende højhastigheds-jernbanestation Køge Nord, hvilke vil skabe de kommende års udvidelser i Køges bustrafik. 
 
Det blev dermed en dag, som vi alle er vendt kloge og velorienterede hjem fra. Stor tak til Tony Werling, John Vestergaard/Lokalbus og Køge Havn for en interessant dag. 
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Djursland for fuld Damps Volvo L375 årgang 1958 er overdraget til Danmarks Busmuseum. Foto: Lars Ersgaard.
Djursland for fuld Damps veteranbusaktiviteter reddet
Skrevet d 18/04 2018
På grund af dårlig økonomi ønskede foreningen Djursland for fuld Damp i Allingåbro at indstille sine veteranbusaktiviteter, og afhænde sine tre veteranbusser, men der er i løbet af foråret kommet aftaler i stand, sådan at to af veteranbusserne fortsat er til disposition for Djursland for fuld Damps mange aktiviteter.  
De to som fortsat er tilgængelige, er Bedford A5-bussen med Ørum-Petersen-karosseri årgang 1956 og Volvo B615-bussen med Aabenraa-karosseri årgang 1961. Bedforden er overtaget af Harry Simonsen mens Volvoen er udlånt til Grethes Busser i Vivild, og begge på sådan vis, at de fortsat kan anvendes i forbindelse med Djursland for fuld Damps mange aktiviteter i og omkring Allingåbro. Volvo L375-bussen med Frandsen-karosseri årgang 1958, er overdraget til Danmarks Busmuseum, og blev kørt til Skælskør midt i april.
 
Se mere på Lokalavisens artikel om Djursland for fuld Damps veteranbusser http://norddjurs.lokalavisen.dk/redningsplan-stadig-damp-paa-de-roede-veteranbusser-/Lokale-nyheder/20180407/artikler/704139981/1462
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
SAS-bussen ved busudstillingsområdet. Foto: Lars Ersgaard.
Bushistorisk Selskab hos Danske Busvognmænd i Billund
Skrevet d 18/03 2018

Danske Busvognmænd holdt sit årsmødearrangement d. 16. og 17. marts på Hotel Legoland i Billund, og måske et af de sidste af sin art, idet man aktuelt drøfter en fusion imellem Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, så man dermed kommer til at stå samlet, under navnet Dansk Persontransport, hvad enten de offentlige transportkøbere køber sine kørsler som buskørsel eller flexbil/taxikørsel.

Bushistorisk Selskab deltog med SAS-bussen fra Danmarks Busmuseum, som Ole Bøglund havde hentet i Skælskør, og selv om Søren og Tony fra bestyrelsen havde planlagt at opbygge en stand i udstillingsteltet fredag, opgav man det, fordi der var så koldt i teltet. Derimod fik vi en hel masse til at stikke hovedet ind i SAS-bussen i stedet.

Busudstillingen var som velkendt udgjort af turist- og minibusser, kun en enkelt rutebil var der, en 14,5 meter treakslet Iveco Crossway LE. Derimod så vi opdaterede udgaver af både Mercedes-Benz Tourismo, MAN Lions Coach og Neoplan Skyliner. Med sin nye MAN TGE minibus, med tilbud om aptering hos flere forskellige opbyggere, er MAN klar til at bide Mercedes-Benz Sprinter i haserne på minibus/handicapbus-markedet, hvor Buscentrum, Evobus, Handicare, Minibus Danmark, Rehabiler, VBI Group, VEH og nu også Sprintcar allerede agerer. Af andre minibusser var der naturligvis også den succesrige Isuzu Turquise fra VBI Group, plus Ford Transit, Fiat og Renault fra forskellige opbyggere. Irizar-busser var der hele tre af, idet både Irizar Danmark og Scania udstillede busser bygget hos Irizar.

Omend blæsten tog hårdt i udstillingsteltet, var det grundet kulden og blæsten det foretrukne sted om lørdagen. Nu var det nemlig endeligt var lykkedes at få det ordentligt opvarmet, plus der var en masse interessante serviceydelser at kigge på, til at optimere sin forretning og mindske sin risiko med. Udendørsområdet var derimod vejrbelastet med kold blæst og skiftevis sol og sne.

Flemming Laugesen og Søren og Lars fra bestyrelsen deltog lørdag, og det var en god dag, hvor vi fik snakket med mange vognmænd og businteresserede.

Lars Ersgaard

 

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Dengang Ringsted Karosserifabriks og nu Danmarks Busmuseums nye Ford TT var naturligvis ude at køre da Foreningen Busfronten besøgte Ringsted Karosserifabrik i september 1987. Her ses den i Ringsteds industrikvarter. Foto: Lars Ersgaard
Ford TT årgang 1927 til Danmarks Busmuseum
Skrevet d 15/03 2018

Danmarks Busmuseum har her i marts modtaget en Ford TT årgang 1927, fra John Papuga i Brørup. Bussen var en af flere busser som Ringsted Karosserifabrik fik restaureret i løbet af 1980-erne. I 2003, samtidigt med Bushistorisk Selskab overtog Chevrolet Six-bussen fra Ringsted Karosserifabrik, overgik denne Ford TT til John Papuga i Brørup. I løbet af 2010-erne har der været forhandlinger i gang mellem John Papuga og Bushistorisk Selskab om at overtage nogle busser fra John Papugas samling, og her i marts førte det til, at Ford TT-bussen nu kunne hentes til Danmarks Busmuseum. Bussen er tilgået Ringsted Karosserifabrik fra en L. Nielsen i Nørre Alslev, og restaureringen omfattede bl.a. at bygge det nye trækarrosseri til den, som den fik i 1981.

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Udflugtsbussen var denne Scania Facelift som Ole Bøglund havde tilvejebragt hos Iversen. Foto: Lars Ersgaard.
Bushistorisk Selskabs medlemsudflugt i Esbjerg
Skrevet d 08/02 2018
Ved Bushistorisk Selskabs medlemsudflugt i Esbjerg d. 7. februar havde mere end en trekvart snes medlemmer valgt at deltage, og dermed besigtige Esbjergs rute- og turisttrafik.
 
Det var meget interessant, først med besøg hos De Blå Busser i Esbjerg, der bød på formiddagskaffe, rundstykker og varm ribbensteg med sprød svær i deres nye hal med bl.a. busvaskemaskine med genbrugsvand.
 
Faktisk er der sket meget hos De Blå Busser de seneste ti år. Man er nemlig skiftet fra at køre med en park primært ældre Leyland-DAB-busser anvendt til opsamlingskørsel for andre rejsebureauer, til nu at køre både kontraktkørsel for Sydtrafik, X-Bus og Flixbus, ligesom man også har turist- og minibusser, så nu er det blevet et moderne firma med nyere busser. 
 
Dernæst fik vi, inde i chaufførlokalet på Esbjerg Busterminal, frokost, sammen med en interessant forelæsning om det nye bybusnet i Esbjerg, set fra busvognmandens synsvinkel. Mette Vandborg fra Arriva fortalte nemlig om bl.a. førstedags-udfordringerne med det nye bybusnet, hvor chaufførerne både bakser med at lære sig de nye ruter, samtidig med, at passagererne spørger og spørger m.h.t med hvilken bus man kommer til hvor, og her havde man bl.a. haft et par chauffører til at stå og være informationsguider på busterminalen den første uge.
 
Vi fik selvfølgelig også lidt at vide om de kommende udfordringer, dels m.h.t. at justeret køreplanerne efter, at man bl.a. har fået lagt en af rutekorridorerne sådan, at den gennemkører et antal store sociale boligbyggerier som perler på snor, hvor der er så mange passagerer med barnevogne, rollator m.v. at det ofte giver pladsproblemer i busserne.
 
Til slut var vi ude og se Arrivas busanlæg i Esbjerg, hvor vi blev vist rundt på anlægget iført synlighedsveste, for det skal man hos Arriva, men så fik vi også god kaffe og småkager bagefter.
 
Tak til Ole Bøglund og Tony Werling for at have strikket et godt udflugtsprogram sammen. 
Arkiv modtaget fra BHS første formand
Skrevet d 03/12 2017

I forbindelse med Bushistorisk Selskabs første formand, Mikael Hansen har tiltrådt sit otium, har han doneret Danmarks Busmuseum en række flyttekasser med arkivmateriale, som arkivarerne Jens Birch og Lars Ersgaard nu er ved at sortere. Det omfatter bl.a. afskrifter af interviews med gamle rutebilfolk fra Bushistorisk Selskabs første tid, hvor vi bl.a. forestod et "Indsamlingsprojekt 2000" i samarbejde med Erhvervsarkivet i Aarhus. Andre spændende effekter, var nogle historiske dokumenter fra A/S Tønder-Kolding Rutebil, såsom kassebog, revisionsprotokol og forhandlingsprotokol, ligesom der også var nogle historiske bus-prospekter fra bl.a. 1950-erne. Altsammen er det ved at blive sorteret og lagt i arkiv, sådan at vi kan fungere som lokalarkiv for rutebilerhvervet.

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Bogen har flere end 600 illustrationer hvor vi bl.a. kommer igennem mange af DSBs bustyper, som denne Morris med DOMI-karosseri fra 1949. Foto: Svend E. Ersgaard.
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus
Skrevet d 10/07 2017

De fleste husker bestemt DSBs røde rutebiler, og reagerer måske med gru når de hører ordet "Combus".

Og da hele 11 af Danmarks Busmuseums busser har DSB eller Combus som del af sit generalieblad, er der tale om et interessant og relevant hedengangent busselskab, der længe har fortjent sit eget historiske tilbageblik.

Det kommer nu! Her d. 17. juli udsender forlaget J-bog nemlig en ny bog om DSB og Combus, "DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus" forfattet af Jens Birch og Ole Gold.

Gennem 208 sider og flere end 600 illustrationer fortæller bogen beretningen om DSBs bustrafik, fra starten i Sønderjylland i 1932, til dets endeligt, med salget af Combus til Arriva for kr. 100.- i 2001.

Hvilket er en lang beretning med både 1930-ernes krig imellem de private rutebilejere og baneselskaberne, besættelsens vanskeligheder, bussernes tagen over ved efterkrigstidens banenedlæggelser, 1960-ernes og 1970-ernes smalhals fordi folk fik bil, omstillingen til landets største trafikselskabs-entreprenør i 1980-erne og 1990-ernes licitationer og "volumensyge".

Fra 20. juli kan bogen også købes på Danmarks Busmuseum.

Medlemskab af Sammenslutningen af Lokalarkiver
Skrevet d 04/03 2017

Bushistorisk Selskab har tegnet medlemskab af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) i Danmark. Årsagen er, at vi i BHS har ønsket at gøre opmærksom på vor eksistens hos lokalarkiver overalt i Danmark. Baggrunden er, at BHS gerne vil have fingre i bushistorisk materiale, som lokalarkiver – måske af pladshensyn – ønsker at skille sig af med. Der er imidlertid ikke mindre end ca. 600 lokalarkiver spredt over det ganske land, og i stedet for at kontakte hver enkelt, har vi nu tilmeldt BHS til SLA, hvor også næsten alle lokalarkiver har medlemskab. I Sammenslutningens medlemsblad i december, fik vi lejlighed til at præsentere os og Danmarks Busmuseum. Lokalarkiver har nu mulighed for at se mere om BHS og omvendt.

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Ny bog om Sorø Karosserifabrik
Skrevet d 07/10 2016
Jens Birch har forfattet en bog om Sorø Karosserifabrik, der udkommer her d. 10. oktober. 
 
Bogen er beretningen om Aksel Andreasens karetmagerværksted, der etableredes i 1918, og fordi Aksel Andreasen interesserede sig for biler, hurtigt blev specialiseret i at bygge buskarosserier, og derefter blev Sjællands nok førende buskarosserifabrik, der nåede at bygge flere end 800 busser, plus person- og lastbiler, indtil man valgte at lukke i 1983. 
 
Foruden beretningen om karosserifabrikken, rummer bogen mange beretninger om datidens buskarosseribygning. 
 
Ligeledes har bogen en stor billedkavalkade af forskellige busser bygget af Sorø Karosserifabrik fra 1920-erne og helt op til 1970-erne. 
 
Bogen, som er udgivet af forlaget J-Bog, kan naturligvis købes her på vor hjemmeside, http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/, se nederst. 
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
De fleste af busserne var kørt ud, for at give plads til indvielsestalerne inde i hallen. Foto: Lars Ersgaard
Danmarks Busmuseum åbnet
Skrevet d 01/07 2016
1. juli var dagen for vor åbning af Danmarks Busmuseum i Skælskør. Nærmere bestemt kl. 12, hvor vi fik hentet borgmester Stén Knuth og landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalgsformand Henrik Brodersen i pariserbussen, til at klippe indvielsessnoren. Derefter var det tid for indvielsestaler, hele syv, den sidste endda på vers. Derefter var det ikke blot tid for besigtigelse af Danmarks Busmuseum, men også frokost i form af øl, vand og pølser, og derefter kaffe og kage. Det var et velbesøgt arrangement hvor man ikke blot kunne se busserne og spirerne til den kommende museumsudstilling, men også mødt mange andre businteresserede.
 
Nåede du det ikke, er der rig lejlighed til at besøge Danmarks Busmuseum, vi holder åbent fredag 12-17, lørdag og søndag 10-17 i sommersæsonen frem til og med skolernes efterårsferie.
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Her skulle man forvente en rød bus, men ved TL-kongressen i Vejle i november 1989 kunne man se denne af Sechers ny Sovpolda-busser, til ruten Warszawa-Moskva. Foto. Lars Ersgaard.
Ny bog om Sechers Rutebiler
Skrevet d 13/03 2016

15. marts udsender forlaget J-Bog en ny bog om de i Djursland engang velkendte røde Sechers Rutebiler.

Den er skrevet af vor tidligere formand, journalist Mikael Hansen, og handler ikke blot om Sechers Rutebilers aktiviteter i Danmark fra 1932 til 1995, men også om Sovpolda-ruten, som man etablerede straks efter jerntæppets fald i 1989 imellem Warszawa og Moskva.

Det foregår på 104 sider, med mere end 160 illustrationer, og bogen kan købes her, se under "Bøger".

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Ny bog om Stautrup Karosserifabrik
Skrevet d 15/07 2015

Vor bushistoriker Jens Birch har forfattet en bog om Stautrup Karosserifabrik, et nu ophørt firma vi mest husker fra bogbusser og passageraptering af varebiler, men som i sin 96 år lange levetid, 1906-2002, byggede mange forskellige slags busser, som bogen naturligvis rummer billeder af, lige fra rutebiler og bybusser, til røntgenbusser og endda en hel sættevognsbus til Carlsberg-bryggeriet. Bogen, som fortæller om det karetmagerværksted Rasmus Skaarup etablerede i 1906, og som siden blev en af landets specialister i individuelt opbyggede buskarosserier, er udgivet af forlaget J-Bog. Den kan naturligvis købes på vor hjemmeside http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
I årene 1947 til 1950 kørte Aabenraa automobilselskab også bybus i Aabenraa. Bl.a. med denne Triangel O21 årgang 1935, som man anvendte frem til 1949. Sv. E. Ersgaard fangede den her ved dens endestation på Aabenraa Statsbanestation.
Ny bog om Aabenraa Automobilselskab
Skrevet d 05/11 2014

I vores boghandel har vi fået en ny titel, nemlig "Aabenraa Automobilselskab" der bringer beretningen om det sønderjyske busselskab, der etableredes til erstatning for de urentable Aabenraa Amts Jernbaner i 1926, og med sine iøjnefaldene røde og sorte busser varetog den lokale og regionale bustrafik ud fra Aabenraa frem til 1997.
Jens Birch, Lars Ersgaard og Claus Hansen har begået bogen i fællesskab, og det er blevet til 108 sider med flere end 125 illustrationer, heraf mange i farver.

Se mere på http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Den store ”Stena Nautica” fra Grenå Varberg-overfarten lægger til i Hundested, foran det store fremmødte publikum. Foto: Lars Ersgaard.
Grenå-Hundested genåbnet for en dag
Skrevet d 07/09 2014

Med busvognmand Klaus Gotschalk’s store engagement lykkedes det d. 6. september, i Bushistorisk Selskabs regi, at genåbne Grenå-Hundested-færgeruten for en dag, som en markering af 80-året for, at en kreds af rutebilejere etablerede færgeruten 14. juli 1934. Markeringen skete ved at chartre Stena Lines færge Stena Nautica for en dobbelttur Grenå-Hundested-Grenå, som led i en mindeudflugt til Hundested. 220 gæster deltog i udflugten, de fleste 60+, og mange med relation til færgeoverfarten som hyppig passager eller medarbejder, eller med generel passion for det maritime. Der var arrangeret tilbringerbus-kørsel til Grenå henh. Hundested i veteranbusser. I Hundested var der udflugter med veteranbus, bl.a. til Knud Rasmussens hus, og på færgen var der plancheudstillinger fra Grenaa Egnsarkiv og Færgehistorisk Selskab, og foredrag om færger ombord, ved bl.a. tidl. flagskipper Eigild Skibild og færgehistoriker Mogens Nørgaard Olesen.
Lars Ersgaard

SE SENESTE NYT
KOMMENDE AKTIVITETER
BUSBLADET
SE BUSSERNE